dimarts, 26 d’abril del 2016

INSPIRACIENCIA: Concurs de relats d'inspiració científica

Inspiraciència és un concurs de relats d’inspiració científica. És una iniciativa que relaciona ciència i literatura d’una manera lúdica i participativa. La ciència i la literatura recorren a la creativitat per encarar nous reptes i combinar-les pot generar noves i fresques idees en direccions imprevisibles. Inspiraciència pretén ser un espai obert a tothom on pensar i imaginar la ciència des de la ficció.
El concurs té una única modalitat competitiva: Relat curt d’una extensió màxima de 800 paraules.

Cada participant podrà presentar un màxim de quatre relats, sempre que estiguin escrits en llengües diferents. Tots els relats d’un mateix participant han de ser originals, és a dir, no es podrà presentar el mateix relat en llengües diferents.

Presentació dels relats

Els participants s'han de registrar a una de les dues categories i poden enviar un relat en qualsevol de les llengües del concurs.
Els originals s’hauran de publicar al lloc web del concurs: www.inspiraciencia.es. Prèviament, caldrà registrar-se a través d’un formulari disponible al mateix web.
Els participants podran accedir al seu compte amb el nom d’usuari i la contrasenya. El pseudònim serà el nom amb el que se signarà el relats que es
vulguin publicar.
El termini de presentació de relats es tancarà el 19 de maig de 2016.

dimarts, 19 d’abril del 2016

Concurs de contes breus sobre EuropaEl Consell Català del Moviment Europeu torna a posar en marxa el Concurs de contes breus sobre Europa, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i amb el suport de les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona

La temàtica del concurs d'enguany és: Quina Europa vols?
L’objectiu és premiar els relats que contribueixin a:
  • Difondre i donar a conèixer les diferents realitats, els valors i els ideals europeus;
  • Reflexionar sobre els avantatges de ser ciutadà/ana europeu;
  • Il·lustrar experiències viscudes o inventades, en el marc de la convivència de l’espai comunitari europeu.
El termini de presentació de les obres serà des del 15 d'abril fins al 15 de juliol de 2016, a les 14.00h.

dilluns, 11 d’abril del 2016

VI Concurs de Microrelats Sant Jordi 2016 - Cardedeu


1. Objecte i finalitats
La Biblioteca Marc de Vilalba, juntament amb les llibreries Badallibres (carretera de Cànoves
3), Compàs (Carrer de Baix, 4), Espai31 (Teresa Oller, 31), Paperots (Plaça Joan Alsina, 6) i
Àgora (Mare de Déu del Pilar, 112) convoca per sisè any consecutiu el Concurs de
Microrelats, Sant Jordi 2016 que premiarà les millors idees literàries. L’objecte del concurs és
estimular l’escriptura com a eina d’expressió i creació i generar la participació a la festa del
llibre i la rosa. Mitjançant les bases, que a continuació es relacionen, s’estableixen els punts
sobre els quals es regirà el concurs.

2. Destinataris i requisits
Aquest concurs està obert a qualsevol persona major de 15 anys, sense prejudici de la seva
nacionalitat, ni del lloc de residència. Tots els originals hauran de ser escrits en català i
podran tenir una extensió màxima de 100 paraules. Cada microrelat ha de portar un títol i ha
de contenir el concepte “bèsties” i/o “meravelles” en qualsevol de les possibles formes
d’expressió en català (sinònims, derivats, frases fetes, etc.)
Cada microrelat ha de portar un títol i ha d’estar signat amb pseudònim.


3. Termini i lloc de presentació de les obres
Els participants podran presentar tants originals com vulguin, sempre que s’ajustin a les
normes del concurs. Tots els textos presentats s’editaran al web:
http://www.bibliotecacardedeu.cat
La data màxima per lliurar les obres participants serà el dimarts 19 d’abril de 2016.

dijous, 7 d’abril del 2016

Concurs literari Pujant les escalesTema: "Pujant les escales..."  El text no ha d'incloure necessàriament la frase, però la temàtica de l'obra sí que ha de girar al voltant d'una història o fet que passi en una escala.

Obres: L'extensió màxima de cada relat serà d'una pàgina (un full mida DINA4).  Tamany lletra: Arial 12.  Espai simple.  Només s'admetran dues obres per cada participant.

Presentació: En PDF via e-mail.  Enviant el text a : concurs@validasinbarreras.com

Lliurament fins el 2 de maig del 2016

Premios Boolino Literatura infantil y juvenil 2016

divendres, 19 de febrer del 2016

III Premi de literatura breu L'ActualEl proper dilluns, 1 de febrer de 2016, s'obre el termini per a participar al III Premi de literatura breu L'Actual. El precedeixen dues edicions en les que persones aficionades a escriure, de Castellar del Vallès i d'altres poblacions de Catalunya, hi han participat activament. Enguany, el jurat espera encara una participació més gran, sobretot, en la categoria jove, fluixa en participants en les altres dues convocatòries.

Els originals es podran presentar per correu electrònic a Microrelats@castellarvalles.cat fins al proper 28 de març. S'acceptaran obres literàries originals, inèdites, no premiades amb anterioritat i complertes, i no fragments de les mateixes o exemplars inacabats. Tots els treballs entregats hauran d'estar escrits en llengua catalana. El tema és lliure.

S'hi poden presentar persones de qualsevol origen i nacionalitat segons dues categories d'edat: juvenil (nascuts entre els anys 1998 i 2000; només microrelat) i adulta (majors de 18 anys; microrelat i poesia breu). L'incompliment de qualsevol de les bases del certamen implica abandonar la possibilitat de concurs. El Premi de litetura breu L'Actual es dedica a dues modalitats: microrelat i poesia breu. Els textos que no pertanyin a aquests gèneres literaris no entraran a concurs. S'acceptarà un únic treball per participant per cada modalitat i tots els treballs presentats hauran de tenir una extensió màxima de 300 paraules per microrelat i 500 per poesia breu.

dijous, 11 de febrer del 2016

XVII CONCURSO DE RELATOS BREVES sobre “La igualdad entre hombres y mujeres”Los relatos estarán escritos en lengua castellana. Tendrán una extensión máxima de cuatro folios por una sola cara, escritas con fuente ARIAL, tamaño 11, con un espacio interlineado de 1,5 y márgenes de 2 cm. Se presentarán seis ejemplares de cada trabajo. Para preservar el anonimato y la imparcialidad del Jurado, las obras se presentarán bajo seudónimo acompañadas de un sobre cerrado donde figure el mismo, y en el interior: nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico en su caso y fotocopia del D.N.I. No se podrán presentar más de 2 relatos por autor.

Los trabajos se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Medina del Campo (C/ Gamazo, nº 1- 47400 Medina del Campo-VALLADOLID) indicando en el sobre “PARA EL XVII CONCURSO DE RELATOS BREVES SOBRE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES”.

El Jurado seleccionará los mejores trabajos, con los siguientes premios:
PRIMER PREMIO: 500 €
SEGUNDO PREMIO: 300 €
Los premios estarán sujetos a la retención del IRPF correspondiente, según la legislación aplicable.  El premio podrá ser declarado desierto, si a juicio del jurado, las obras presentadas no reuniesen méritos suficientes o no se ajustasen a las condiciones establecidas en las bases.

El plazo de admisión de trabajos finalizará a las 14 horas del 19 de Febrero de 2016. Para las
obras presentadas por correo se tomará como fecha límite la indicada en el sello postal.